Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Overeenkomstig de artikelen 20 en 22 van het BBV dient afzonderlijk aandacht te worden besteed aan de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Alle bedoelde verplichtingen zijn in de exploitatiebegroting verwerkt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die niet jaarlijks terugkeren of niet van vergelijkbaar volume zijn, gebruikt Gouda de voorziening spaarurenverlof (uitsterfconstructie voor een verlofspaarregeling voor medewerkers tot 1 april 2006) en de voorziening APPA voor (voormalig) wethouders.