Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2021-2024 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan Financiering en algemene dekkingsmiddelen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

2.933

2.895

2.858

2.821

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

38

37

37

36

Stand per 31 december

2.895

2.858

2.821

2.785

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

9.740

9.029

8.183

8.224

Vermeerderingen

1.588

331

81

82

Verminderingen

2.299

1.177

40

40

Stand per 31 december

9.029

8.183

8.224

8.266

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

10.384

6.089

4.854

4.119

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

4.295

1.235

735

735

Stand per 31 december

6.089

4.854

4.119

3.384

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1

31

24

24

Vermeerderingen

30

0

0

0

Verminderingen

0

7

0

0

Stand per 31 december

31

24

24

24

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

703

703

703

703

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

703

703

703

703

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

276

265

253

245

Vermeerderingen

557

556

557

556

Verminderingen

568

568

565

564

Stand per 31 december

265

253

245

237

Programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

34.620

25.212

25.156

26.336

Vermeerderingen

3.500

3.902

1.660

2.297

Verminderingen

12.908

3.958

480

0

Stand per 31 december

25.212

25.156

26.336

28.633

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

58.656

44.224

42.031

42.472

Vermeerderingen

5.676

4.791

2.298

2.935

Verminderingen

20.108

6.984

1.857

1.376

Stand per 31 december

44.224

42.031

42.472

44.031