Lokale heffingen

Inleiding

Lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Gouda kent de onroerende zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, toeristenbelasting, Parkeerbelasting en precariobelasting. Tevens wordt een aantal rechten geheven; de rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, leges, marktgelden, havengelden en staangelden.

Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de diverse lokale heffingen en de consequenties daarvan voor de inwoners en bedrijven. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de diverse gemeentelijke heffingen; de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges.

De consequenties van het beleid voor de belastingverordeningen worden nader uitgewerkt in het belastingvoorstel dat in de raadsvergadering van december wordt behandeld.