Overzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat, dat administratief technisch wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000

Rekening 2019

Begroting 2020

2021

2022

2023

2024

01 Economie, werk en onderwijs

Lasten

19.119

20.454

21.527

19.993

20.306

20.623

Baten

-8.477

-8.007

-8.584

-7.889

-7.143

-7.145

Saldo

10.642

12.447

12.943

12.104

13.163

13.478

02 Energie en klimaat

Lasten

24.768

26.320

27.888

28.363

28.258

28.789

Baten

-27.045

-28.945

-30.348

-30.703

-30.803

-30.903

Saldo

-2.277

-2.625

-2.460

-2.340

-2.545

-2.114

03 Wonen en leefomgeving

Lasten

47.153

42.161

50.560

42.602

40.555

40.547

Baten

-24.684

-16.726

-23.275

-15.945

-14.517

-14.605

Saldo

22.469

25.435

27.285

26.657

26.038

25.942

04 Sociaal domein

Lasten

122.951

123.125

135.467

126.232

122.797

120.887

Baten

-29.115

-27.388

-27.882

-29.069

-29.069

-27.782

Saldo

93.836

95.737

107.585

97.163

93.728

93.105

05 Cultuur, sport en recreatie

Lasten

17.632

18.228

17.969

17.594

18.025

17.972

Baten

-3.098

-2.634

-2.677

-2.677

-2.637

-2.637

Saldo

14.534

15.593

15.292

14.917

15.388

15.335

06 Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

9.699

9.157

10.281

10.027

9.816

9.780

Baten

-184

-171

-124

-124

-124

-124

Saldo

9.515

8.986

10.157

9.903

9.692

9.656

07 Bestuur en organisatie

Lasten

30.085

28.471

29.147

28.892

28.755

28.695

Baten

-4.239

-3.163

-3.616

-3.616

-3.616

-3.616

Saldo

25.846

25.308

25.531

25.276

25.139

25.079

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Lasten

453

38

1.234

3.761

5.081

7.705

Baten

-182.521

-180.286

-189.760

-186.494

-186.601

-188.823

Saldo

-182.068

-180.248

-188.526

-182.733

-181.520

-181.118

Totaal van baten en lasten

Lasten

271.860

267.953

294.092

277.471

273.598

274.086

Baten

-279.363

-267.321

-279.659

-275.278

-274.039

-275.645

Saldo

-7.503

632

14.432

2.193

-441

-1.559

Dotatie reserve P 03

Lasten

5.003

3.870

4.089

2.434

1.741

1.453

Dotatie reserve P 04

Lasten

1.000

0

0

0

0

0

Dotatie reserve P 05

Lasten

54

0

31

0

0

0

Dotatie reserve P 07

Lasten

620

660

557

557

557

557

Dotatie reserve P 08

Lasten

0

500

1.000

1.800

0

0

Totaal

6.677

5.029

5.677

4.791

2.298

2.010

Onttrekking reserve P 01

Baten

-79

-303

-1.022

-36

-37

-37

Onttrekking reserve P 03

Baten

-2.124

-721

-1.245

-2.347

-40

-40

Onttrekking reserve P 04

Baten

-3.590

-4.400

-7.914

-2.772

-735

-735

Onttrekking reserve P 05

Baten

-146

-350

-2.342

-8

0

0

Onttrekking reserve P 06

Baten

-1.178

-2

-226

-1

0

1

Onttrekking reserve P 07

Baten

-748

-955

-743

-568

-565

-565

Onttrekking reserve P 08

Baten

-259

0

0

0

0

0

Totaal

-8.124

-6.732

-13.492

-5.732

-1.377

-1.376

Saldo mutaties reserves

Saldo

-1.447

-1.702

-7.815

-941

921

634

Totaal Resultaat

Voordeel

8.951

1.070

0

0

0

925

Nadeel

0

0

-6.617

-1.252

-480

0

Saldo

8.951

1.070

-6.617

-1.252

-480

925