Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2021-2024 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

21.433

17.674

16.424

14.697

Vermeerderingen

5.584

6.664

6.995

7.413

Verminderingen

9.343

7.914

8.722

7.854

Stand per 31 december

17.674

16.424

14.697

14.256

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

10.184

9.997

11.561

12.906

Vermeerderingen

4.828

4.820

4.821

4.822

Verminderingen

5.015

3.256

3.476

3.581

Stand per 31 december

9.997

11.561

12.906

14.147

Programma 4 Sociaal domein

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 7 Bestuur en organisatie

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

6.931

7.112

7.472

7.798

Vermeerderingen

579

579

579

579

Verminderingen

398

219

253

180

Stand per 31 december

7.112

7.472

7.798

8.197

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

38.601

34.836

35.510

35.453

Vermeerderingen

10.990

12.063

12.395

12.813

Verminderingen

14.755

11.389

12.452

11.614

Stand per 31 december

34.836

35.510

35.453

36.652