Algemene prijs- en marktontwikkelingen

Het jaar 2020 staat volledig in het teken van COVID19. Voorspellingen bij het Meerjarenperspectief Grondexploitaties leken plotseling waardeloos en onbetrouwbaar. Een periode met een intelligente lockdown waarbij thuisonderwijs en thuiswerken snel gewoongoed werden. Helaas met grote consequenties voor diverse branches. Mensen die werkzaam zijn binnen de horeca, detailhandel en voor evenementen kregen te maken met werkloosheid, minder inkomen en het wegvallen van opdrachten. De impact op de economie is groot. Nederland is van een economisch topjaar snel weggezakt in een stevige recessie.

De impact op grondexploitaties is wisselend. Veel bouwbedrijven hebben te maken met teruglopende orderportefeuilles en moeten hierdoor bezuinigen. Er vallen op veel plekken gedwongen ontslagen of er gaan bedrijven failliet. Andere bedrijven (bouwbedrijven met het accent op woningbouw) draaien redelijk normale omzetten. De bedreigingen uit 2019 lijken uiteindelijk bepalender voor de bouwnijverheid te zijn: stikstof en PFAS. De impact daarvan is stevig: verrtraging en extra kosten als gevolg van onderzoeken en het vernieuwen van het materieel (vermindering van dieselgebruik op de bouwplaats).

De woningmarkt reageert vooralsnog niet negatief op de Corona-crisis. Nog altijd is de vraag groter dan het aanbod en stijgen de woningprijzen. Wel voorziet onder andere de Rabobank op korte termijn een daling van de woningprijzen. De werkloosheid neemt namelijk snel toe en het consumentenvertrouwen krijgt een stevige deuk als gevolg van stijging zorgpremie en onzekerheid over de economie.

Bij een daling van de VON prijzen en een stijging van de bouwkosten zal de grondwaarde dalen. Hoeveel invloed Corona uiteindelijk krijgt op de woningmarkt en de grondprijzen zal de komende maanden blijken. Mogelijk zal de vraag naar huurwoningen toenemen en een terugval bij de vraag naar koopwoningen kunnen opvangen.

Voor het eerste kwartaal van 2021 is de volgende actualisatie van de grondexploitaties Spoorzone en Westergouwe gepland.