Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Het dashboard Duurzaamheid biedt aanvullend op deze eigen indicatoren een overzicht van diverse indicatoren op het gebied van duurzaamheid. Dit dashboard verschijnt elk jaar rond mei. Daarnaast bevat de evaluatie van de Structuurvisie Groen en het Groenfonds, die in dezelfde periode verschijnt, indicatoren op het gebied van groen.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

7. Volksgezondheid en milieu

Bomenbalans

22.500

Minimaal 22.500 bomen in openbaar gebied (peil 2017)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenbalans

2.067.000

Minimaal 2.067.000 m2 groen (peil 2016)

7. Volksgezondheid en milieu

Groenherstel

10.000

Toename aantal m2 openbaar groen in bestaande stad, exclusief Westergouwe