Eigen indicatoren

Voor het monitoren van de doelstellingen van dit programma gebruikt Gouda de volgende eigen indicatoren.

Taakveld

Omschrijving

Gouda

Streefwaarde

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal woninginbraken

276

-10% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen jeugdoverlast

708

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen gestoord/overspannen persoon

774

-5% per jaar

Openbare orde en veiligheid

Afname aantal meldingen burenruzie en conflictbemiddeling

657

-5% per jaar