Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

50.560

42.602

40.555

40.547

Baten

-23.275

-15.945

-14.517

-14.605

Saldo van lasten en baten

27.285

26.657

26.038

25.942

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.089

2.434

1.741

1.453

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.245

-2.347

-40

-40

Saldo mutaties reserves

2.844

87

1.701

1.413

Resultaat

30.129

26.744

27.739

27.355

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

750

622

804

580

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

76

76

76

76

2.1 Verkeer en vervoer

496

398

484

468

2.2 Parkeren

-14

-18

-18

-25

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-158

-170

-160

-165

8.1 Ruimtelijke ordening

91

125

176

61

8.3 Wonen en bouwen

259

211

245

165

2e ijkmoment 2020 voortgang CIP

-636

-508

-532

-728

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-168

3

3

3

2.1 Verkeer en vervoer

-468

-511

-534

-730

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

190

170

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

170

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

190

0

0

0

Budgetneutraal

322

1.143

7

7

2.1 Verkeer en vervoer

7

7

7

7

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

315

1.136

0

0

College- en raadsbesluiten

83

106

109

164

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

109

109

113

168

2.2 Parkeren

0

22

22

21

8.1 Ruimtelijke ordening

-26

-26

-26

-26

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten

0

0

0

-560

2.1 Verkeer en vervoer

0

0

0

-300

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

-220

8.1 Ruimtelijke ordening

0

0

0

-40

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

0

0

0

100

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

0

0

0

-40

8.3 Wonen en bouwen

0

0

0

140

Raadsinformatiebrief 2020 bijstelling huidig beleid

300

300

300

300

2.1 Verkeer en vervoer

300

300

300

300

Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid

225

250

275

299

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

180

180

180

180

2.1 Verkeer en vervoer

0

25

50

74

8.3 Wonen en bouwen

45

45

45

45

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-594

-1.045

-296

-297

2.1 Verkeer en vervoer

-138

-99

-100

-101

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

-311

-761

-11

-11

8.1 Ruimtelijke ordening

-60

-100

-100

-100

8.3 Wonen en bouwen

-85

-85

-85

-85

Totaal

639

1.037

666

-136

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.275

1.038

759

757

2.1 Verkeer en vervoer

14.035

14.952

16.040

15.854

2.2 Parkeren

1.217

1.192

1.200

1.188

2.5 Openbaar vervoer

112

110

109

108

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

5.678

6.485

5.106

5.407

8.1 Ruimtelijke ordening

1.954

1.658

1.709

1.594

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

-1

0

0

-1

8.3 Wonen en bouwen

3.015

1.222

1.115

1.035

Totaal

27.285

26.657

26.038

25.942

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek

702.855

0

0

0

Herinrichting Sportlaan

0

235.000

0

0

Herinrichting Agnietenstraat

0

400.000

0

0

Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied

4.057.000

0

0

0

Maatregelen knelpunten verkeer en VCP 2020-2021

0

5.824.300

0

0

Mobiliteitsplan js 2021

280.000

0

0

0

Verduurzaming Vastgoed 2018

860.594

0

0

0

Verduurzaming Vastgoed 2019

752.173

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr

505.896

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr

632.166

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr

5.679.420

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr

851.920

0

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr

0

318.733

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr

0

557.149

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr

0

6.842.144

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr

0

1.261.534

0

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr

0

0

278.701

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr

0

0

613.427

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr

0

0

2.709.570

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr

0

0

3.343.383

0

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr

0

0

0

457.238

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr

0

0

0

240.622

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr

0

0

0

3.722.104

Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr

0

0

0

48.686

Vervangen computers best. Selectief Toegangssysteem Binnenstad (zakpalen)

0

0

0

350.000

Vervanging Kade- en walmuren 2023

0

0

0

3.500.000

Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)

0

0

395.000

0

Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)

180.750

0

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 21

345.000

0

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22

0

345.000

0

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23

0

0

345.000

0

Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24

0

0

0

360.000

Parkeerplan Gouda 2020

100.000

0

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig

0

36.225

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg

0

0

759.000

0

Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwburg

0

0

0

472.190

Totaal

14.244.920

15.820.084

8.444.081

9.150.840