Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2020

1032

700

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2020

1048

773

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2015

173

206

Hier wordt niet op gestuurd.

2016

176

209

Hier wordt niet op gestuurd.

2017

179

216

Hier wordt niet op gestuurd.

2018

188

230

Hier wordt niet op gestuurd.

2019

206

248

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2019

4

9,2

Hier wordt niet op gestuurd.

8. VHROSV

Demografische druk

%

2020

71,4

70

Hier wordt niet op gestuurd.

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.