Specificatie per reserve en voorziening

Verloop per reserve

Reserve Revitalisering Goudse Poort: programma 1

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.005

967

930

893

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

38

37

37

36

Stand per 31 december

967

930

893

857

Reserve Onderwijshuisvesting: programma 1

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.928

1.928

1.928

1.928

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.928

1.928

1.928

1.928

Reserve Wijkontwikkeling: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

674

674

674

674

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

674

674

674

674

Reserve Investeringen Riool: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.130

1.130

1.130

1.130

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.130

1.130

1.130

1.130

Reserve Investeringen Afval: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

260

260

260

260

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

260

260

260

260

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 3 Notenboomen: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

234

234

234

234

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

234

234

234

234

Reserve Omgevingswet: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

0

250

500

500

Vermeerderingen

250

250

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

250

500

500

500

Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

479

479

479

479

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

479

479

479

479

Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

3.796

2.809

2.808

2.808

Vermeerderingen

957

0

0

0

Verminderingen

1.944

1

0

0

Stand per 31 december

2.809

2.808

2.808

2.808

Reserve parkeren: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

747

788

829

871

Vermeerderingen

81

81

82

81

Verminderingen

40

40

40

40

Stand per 31 december

788

829

871

912

Reserve Zuidelijk Stationsgebied: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

730

1.030

1.030

1.030

Vermeerderingen

300

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.030

1.030

1.030

1.030

Reserve Nog uit voeren werkzaamheden Middenwillens: programma 3

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

150

150

150

150

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

150

150

150

150

Reserve Groenfonds: programma 4

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.539

1.224

88

88

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

315

1.136

0

0

Stand per 31 december

1.224

88

88

88

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: programma 4

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

10.384

6.089

4.854

4.119

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

4.295

1.235

735

735

Stand per 31 december

6.089

4.854

4.119

3.384

Reserve cultuur- en erfgoedfonds: programma 5

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1

31

24

24

Vermeerderingen

30

0

0

0

Verminderingen

0

7

0

0

Stand per 31 december

31

24

24

24

Reserve niet gesprongen explosieven WO2: programma 6

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

703

703

703

703

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

703

703

703

703

Reserve organisatieontwikkeling: programma 7

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

276

265

253

245

Vermeerderingen

557

556

557

556

Verminderingen

568

568

565

564

Stand per 31 december

265

253

245

237

Algemene reserve: programma 8

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

22.614

11.306

10.355

9.875

Vermeerderingen

1.000

1.800

0

924

Verminderingen

12.308

2.751

480

0

Stand per 31 december

11.306

10.355

9.875

10.799

Egalisatiereserve openbare ruimte: programma 8

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

9.788

12.289

14.392

16.052

Vermeerderingen

2.501

2.103

1.660

1.372

Verminderingen

0

0

0

Stand per 31 december

12.289

14.392

16.052

17.424

Reserve Sociaal Domein: programma 8

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

1.807

1.207

0

0

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

600

1.207

0

0

Stand per 31 december

1.207

0

0

0

Reserve Cofinanciering Regionale Projecten: programma 8

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

410

410

410

410

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

410

410

410

410

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

58.656

44.224

42.031

42.472

Vermeerderingen

5.676

4.791

2.298

2.935

Verminderingen

20.108

6.984

1.857

1.376

Stand per 31 december

44.224

42.031

42.472

44.031