Belangrijkste conclusies uit de paragraaf financiering

  • De renteniveaus zijn historisch laag en voor looptijden van 20 jaar is de rente lager dan 0,50%.
  • Uit hoofde van risicobeheersing wordt nagedacht over transacties die inspelen op de extreem lage renteniveaus.
  • Verwacht renteresultaat over 2021 € 1,0 miljoen positief.
  • Uit hoofde van risicobeheersing wordt nagedacht over transacties die inspelen op de extreem lage renteniveaus.
  • Door het aantrekken van de 20-jarige lening van € 40 miljoen in maart 2020 (tegen 0,11%) bestaat momenteel een situatie van overliquiditeit, wat betekent dat de gemeente Gouda een saldo (tegen 0%) bij Rijks Schatkist uitzet. In 2021 zal daarom naar verwachting € 0 miljoen aan langlopende financieringsmiddelen worden aangetrokken.
  • In verdere jaren ontstaat een substantiële financieringsbehoefte, met name door herfinanciering en investeringen in scholen en duurzaamheidsmaatregelen.
  • Alternatieve financieringsconstructies (niet bancaire financiering) worden bij aangewezen projecten onderzocht.