Waarin geeft de paragraaf financiering inzicht?

De paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen in de financiering het begrotingsjaar en behandelt de beleidsvoornemens voor het komende jaar.

In de paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde:

  • De belangrijkste conclusies;
  • Het wettelijk kader van de paragraaf financiering;
  • Het gemeentelijke financieringsbeleid;
  • De rente-ontwikkelingen;
  • De ontwikkeling van de leningenportefeuille;
  • Het risicobeheer.