Gemeentelijke gebouwen en objecten

Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2019-2058 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de daarmee samenhangende risico’s.

De Goudse Schouwburg en het Huis van de Stad kennen een afzonderlijke onderhoudsvoorziening. Ook voor deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De onderhoudsbehoefte van de Schouwburg is over de hele onderhoudscyclus groter dan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening. Het overschot op de voorziening onderhoud gemeentelijke objecten en voorziening Huis van de Stad wordt gebruikt om de voorziening Schouwburg te voeden.

Financiële middelen

Planmatig / groot onderhoud

Het planmatig en groot onderhoud wordt verrekend via een aantal onderhoudsvoorzieningen (Schouwburg, Huis van de Stad, Stationsgarage en gemeentelijke objecten). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze onderhoudsvoorzieningen. In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorzieningen:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Stand 1 januari

1.303

1.546

1.232

1.027

1.004

622

Dotatie

743

1.457

1.466

1.458

1.459

1.459

Uitputting

500

1.771

1.671

1.481

1.841

1.872

Dagelijks onderhoud

Voor dagelijks onderhoud (contract- en klachtenonderhoud) is € 225.000 begroot. Het dagelijks onderhoud voor de Schouwburg en het Huis van de Stad wordt via de eigen onderhoudsvoorziening afgewikkeld. Investeringen van voldoende omvang die levensduurverlengend zijn, worden aangemeld voor het concerninvesteringsplan.