2e ijkmoment 2020

Bij het 2e ijkmoment 2020 worden onder andere de financiële afwijkingen in beeld gebracht die voortvloeien uit de eerste acht maanden van 2020. Belangrijk onderdeel daarvan vormt de uitwerking van de Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl. en de Informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen van 1 september jl. Daarnaast worden de financiële gevolgen van de reguliere exploitatie in beeld gebracht. De afwijkingen die betrekking hebben op het jaar 2020 zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2020, die afzonderlijk door de raad wordt vastgesteld. De financiële afwijkingen die betrekking hebben op 2021 en latere jaren komen aan de orde in deze programmabegroting.